Su Aboneliği

Su Abonesi Açtırmak İçin Gerekli Belgeler.

1- Tapulu Evlerde Deprem Sigortası (DASK)

2-Tapusuz Evlerde Emlak Beyannamesi

3-Abone Olunacak Meskenin Abone Numarası

Not:Belirtilen Belgelerle Birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü Abone Kayıt Birimine Gelmeniz Gerekmektedir.